EN TH
04 กุมภาพันธ์ 2564

ช่อง 3 สนับสนุนเครื่องแต่งกาย ให้กับผู้ฝึกอบรม ในโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร มอบเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อโปโล และเนคไท ให้กับ คุณธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน และโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 108 คน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ณ สำนักอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน