EN TH
25 สิงหาคม 2564

ช่อง 3 มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

02.jpg

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชน จึงได้จัดอาหารกล่องจำนวน 200 กล่อง มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในนามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

011.jpg

ช่อง 3 ขอร่วมส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ และขออยู่เคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าให้ก้าวผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน

03.jpg 04.jpg 05.jpg