EN TH
08 กรกฎาคม 2564

“บีอีซี เวิลด์” มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้สถาบันราชานุกูล พร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรสู้ภัยโควิด-19

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับสถาบันราชานุกูล เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานของสถาบัน รวมทั้งส่งมอบกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวขอบคุณทางบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่มาร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ ซึ่งจะนำไปต่อยอดในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมาให้บริการกับผู้ป่วย

สถาบันราชานุกูล เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางดูแลผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เปิดรับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีทีมงานสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลและช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ในส่วนของของผู้ป่วยนอกมีจำนวนมากกว่า 30,000 คนที่มาเข้ารับบริการ ส่วนผู้ป่วยในสามารถรองรับได้ 300 เตียง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังเปิดเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงกลุ่มหน่วยงาน องค์กรที่ทางกรมควบคุมโรคประสานให้ช่วยดำเนินการ อีกทั้งยังเปิดตึกรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อดูแลรักษา