EN TH
14 พฤษภาคม 2564

โครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19”

ช่อง 3 ประชาสัมพันธ์โครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” จัดโดย มูลนิธิครอบครัวข่าว เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรก โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 ผ่านบัญชี “มูลนิธิครอบครัวข่าว” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 014-3-00459-6 ซึ่งได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 42,438,485.98 บาท

ท่านที่สนใจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่ รายงานผลปฏิบัติการโครงการ "ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19"