EN TH
31 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมศึกษาดูงานประจำเดือนกรกฎาคม เดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา

ในส่วนของเดือนกรกฎาคม นับเป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่า เนื่องจากเป็นเดือนประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งสถานีฯ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสสำคัญ พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมดีสู่สังคม เช่นเดียวกับทางแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ยังคงเดินหน้าในการส่งมอบความรู้และประสบการณ์สายสื่อสารมวลชนให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์เข้ามาศึกษาดูงาน โดยได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกลุ่มพิเศษประจำเดือนนี้ ทางสถานีฯ โดยตัวแทนผู้บริหาร คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร ได้ทำหน้าที่ต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พศบ.) รุ่นที่11 โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีอันจะนำไปสู่การขยายผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ระหว่างกอ.รมน.กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยทางคณะฯยังได้เข้าชมการปฏิบัติงานด้านสื่อโทรทัศน์จากไทยทีวีสีช่อง 3 และสื่อวิทยุ จากบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ในโอกาสนี้ด้วย 

หน่วยงานราชการด้านสาธารณสุข คุณดวงรัตน์ มหาวนิช , คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รับรองและบรรยายให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม และเปิดประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกของงานบริการวิชาการ พร้อมเข้าชมการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการครอบครัวข่าว และรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เสริมศักยภาพในการรับทราบข่าวสารด้านบริการวิชาการอย่างทั่วถึง และขยายไปในวงกว้าง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสร้างกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการให้มากขึ้น
ในโอกาสนี้ทางแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังได้มีโอกาสต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจาก Dongguan Radio and Television Station จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง และโต๊ะข่าวบันเทิง รวมถึงคณะนักลงทุนกลุ่ม High Net Worth เข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานีฯ, การปฏิบัติงานของฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ และรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เพื่อติดตามข้อมูลและทิศทางของบริษัทได้อย่างเต็มที่

สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ทางสถานีฯยังคงให้การต้อนรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาศึกษาดูงานภายในเดือนนี้ซึ่งประกอบด้วย คณะนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรม นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 33 โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, คณะนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมรายการเรื่องเล่าเช้านี้, ผู้หญิงถึงผู้หญิง, โต๊ะข่าวบันเทิง, เที่ยงวันทันเหตุการณ์, เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์, ห้องปฏิบัติการครอบครัวข่าว งานด้านกองถ่ายทำละคร และด้านศิลปกรรม สถานีช่อง 3หนองแขม โดยได้รับการต้อนรับจากทีมพิธีกรประจำรายการ และศิลปินนักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง 3 อาทิคู่พระนาง วรินทร ปัญหกาญจน์ - เดียร์น่า ฟลีโป จากละคร ลับลวงใจ, นิชคุณ หรเวชกุล และ วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ กับผลงานเพลงประกอบซีรี่ส์ 2Moons2 เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานภายในห้องระบบโทรทัศน์ ห้องออกอากาศ ห้องควบคุมรายการ และฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ สัมผัสความรู้เบื้องหลัง การผลิตรายการโทรทัศน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญของสถานีฯ นับเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคณะเยี่ยมชม