EN TH
07 กุมภาพันธ์ 2562

ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้งานแล้วให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ภายใต้กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด ปีที่ 3”

สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะที่ได้รับบริจาคจากพนักงานของช่อง 3 และกลุ่มบีอีซี ทางโรงเรียนสอนตาบอดกรุงเทพจะนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์ และสมุดจดบันทึกให้กับนักเรียนที่พิการทางสายตาต่อไป รวมทั้งช่อง 3 ยังได้บริจาคพัดลมและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ คณะยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน และหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมกับโรงเรียนอีกด้วย

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งไม่ละเลยเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3