EN TH
25 กันยายน 2561

ช่อง 3 มอบรางวัลผู้โชคดีประกวดโลโก้โครงการ 3 O Zone รวมพลังรักษ์โลก

เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คุณประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บีอีซี เวิลด์ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี 3 ท่าน ในการเข้าร่วมโหวตกิจกรรมประกวดโลโก้โครงการ "3 O Zone รวมพลังรักษ์โลก" เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดการและลดปริมาณขยะในองค์กรภายในสถานีฯ โดยมีผู้โชคดีได้รับรางวัล 3 ท่าน ดังนี้คุณพิทวัส พันแสน , คุณกฤษนัย พันธุ์เจริญลักษณ์ , คุณฐิติมา รัตนประกาย ในการนี้คณะผู้บริหารสถานีฯ พร้อมด้วยคุณอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมพิธีในการมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2

นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณประชุม มาลีนนท์ได้มอบของที่ระลึกแก่ คุณอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองเตย ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการในการอบรม-ถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และเหล่าพนักงานทำความสะอาดของสถานีฯ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมชั้น 9 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการลดและคัดแยกขยะ เตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่องเขตคลองเตย ซึ่งไทยทีวีสีช่อง 3 ในฐานะองค์กรภาคธุรกิจ ได้จัดวางถังขยะแยกประเภท บริเวณชั้นต่างๆของอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ อาคาร M1 และ M2 ตอกย้ำความเป็นสถานีรักษาสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคธุรกิจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของโครงการนี้