EN TH
12 กันยายน 2561

ช่อง 3 ร่วมสานพลังประชารัฐ ผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยในโครงการ CONNEXT ED

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 21 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ในโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน(Leadership Program for Sustainable Education)หรือ คอนเน็กซ์-อีดี(CONNEXT ED)ณ เพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED เป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทยด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการรวมพลังความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ร่วมสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่”(Leadership Program)โดยคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรเข้าร่วมเป็น School Partner ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐกับผู้บริหารโรงเรียนและชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยใน “โรงเรียนประชารัฐ” โดยการดำเนินงานในระยะที่ 1 ในปีการศึกษา 2559-2560 ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 3,351 โรงเรียน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงมีการสานต่อโครงการในระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2561-2562 โดยมีองค์กรชั้นนำอีก 21 องค์กร อย่างเช่น บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน),บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน),บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน),สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,บริษัท เอกชัย-ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(เทสโก้ โลตัส)มาร่วมเสริมทัพ

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “การศึกษากับการเตรียมคนไทยในอนาคต” รวมทั้งมีแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้าร่วมงานอีกมากมาย อาทิ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน รวมทั้งผู้นำรุ่นใหม่กว่า 1,000 คน ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)(กลุ่มบีอีซี)ในฐานะสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศ ร่วมประกาศเดินหน้าโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED สู่ระยะที่ 2 พร้อมเครือข่ายพันธมิตรใหม่รวม 21 องค์กรชั้นนำ โดยช่อง 3 จะนำศักยภาพและประสบการณ์อันยาวนานด้านสื่อมวลชน มาช่วยเผยแพร่โครงการ CONNEXT ED ให้มีความสมบูรณ์แบบและเป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมได้เห็นมุมมองของการศึกษาที่ดีได้ชัดเจนขึ้น และเชิญชวนให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นของคนในสังคม ในอันที่จะร่วมกันผลักดันการศึกษาของไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป