EN TH
23 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ช่อง 3 ร่วมกับฝ่ายข่าว ต่อยอดกิจกรรมคัดแยกขยะ สำนักงานเขตคลองเตย

หลังจากไทยทีวีสีช่อง 3ได้ร่วมเจรจา ตกลงให้การสนับนุนและสร้างสรรค์ กิจกรรมคัดแยกขยะกับสำนักงานเขตคลองเตยไปก่อนหน้าแล้วนั้น ล่าสุดสองพันธมิตร พร้อมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้นัดหมายร่วมประชุม เพื่อระดมแนวความคิด ตลอดจนแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น สร้างความคืบหน้าให้กิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมครอบครัวข่าว อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์

งานนี้ทีมผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร พร้อมด้วย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์,คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ,คุณธีรพงษ์ พุ่มบ้านเช่า ผู้จัดการแผนกสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายข่าวและแผนกสื่อประชาสัมพันธ์ ช่อง 3 ได้ให้เกียรติต้อนรับ คุณอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตคลองเตย,สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และต่อยอดดำเนินการตามกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ รวมทั้งเป็นองค์กรนำร่องในเขตคลองเตยในการรณรงค์ พร้อมเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป