EN TH
04 สิงหาคม 2561

ผู้บริหารช่อง 3 ร่วมงานวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)