EN TH
05 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานประจำเดือนมกราคม

เปิดศักราชใหม่ ทางแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นตั้งแต่ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มุ่งเน้นการศึกษาเชิงบูรณาการ สร้างการเรียนรู้จากองค์กร ชั้นนำ โดยได้เข้าชมรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ พบทีมพิธีกร พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ - ภาษิต อภิญญวาท ร่วมด้วยรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว กับสองพิธีกร ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ และอภิสรา เกิดชูชื่น สมผัสบรรยากาศการจัดรายการสดถึงภายในห้องส่งครอบครัวข่าว

สำหรับระดับมัธยมศึกษา คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ร.ร.อัสสัมชัญ รวมกลุ่มเข้ามาเยี่ยมชมการทำงานด้านเทคนิคโทรทัศน์ ห้องระบบโทรทัศน์ ห้องออกอากาศ เรียนรู้กระบวนการทำงานเบื้องต้น ในการถ่ายทอดสัญญาณของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญของสถานีฯ ก่อนจะเข้าชมการออกอากาศรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ผ่านสามพิธีกร เพชรี พรหมช่วย – สายฝน ชีช้าง และ ภัทริส ณ นคร พร้อมเนื้อหา สาระ ความบันเทิงทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับคณะน้องๆเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รวมกลุ่มเกาะติดข่าวเข้มข้นและอัพเดทความบันเทิงจากรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเลือกศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนอกเหนือจากการศึกษาภายในห้องเรียนและชุมชนของตนเอง

ในส่วนของระดับอุดมศึกษา ทางสถานีฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานแบบเกาะติดเบื้องหลังบรรยากาศการจัดรายการสด การใช้ภาษาไทยในการรายงานข่าวและจัดรายการในรูปแบบต่างๆ จากทีมพิธีกรต้นแบบรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว นำโดย ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ – อภิสรา เกิดชูชื่น – ณปภา ตันตระกูล และ สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายด้านเทคนิคโทรทัศน์ จากเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอีกด้วย เช่นเดียวกับคณะนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี ฟอร์มทีมเข้าศึกษาการทำงานรายการ โต๊ะข่าวบันเทิงออนไลน์ และการทำงานด้านเทคนิคการออกอากาศ เพิ่มเติมความรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการผลืตรายการโทรทัศน์ ก่อนจะปิดท้ายกันที่คณะนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนคร เข้าชมรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ร่วมด้วยข่าวสถานการณ์และสกู๊ปพิเศษอย่าง เที่ยงวันทันเหตุการณ์ โดยสองพิธีกรคุณภาพ ดร.อริสรา กำธรเจริญ และกรรชัย กำเนิดพลอย รวมรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ไปอย่างเต็มที่ ในการศึกษาดูงานกับไทยทีวีสีช่อง 3 ในครั้งนี้