EN TH
25 ธันวาคม 2539

บีอีซี เวิลด์ แจ้งวันหยุดงานปี 2539 ที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ มีวันหยุด งานที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2539 ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2539 ซึ่งเป็นวันหยุดสิ้นปี