13 May 2022

บีอีซี เวิลด์ ขอขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่น หุ้นกู้ปิดจองตามเป้า 2,000 ล้านบาท

S__7700906.jpg
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ คอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย และเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รวมจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย 2,000 ล้านบาท ผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้มอันดับเครดิต “บวก” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี เปิดเผยว่า BEC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี จำนวน 1,245.30ล้านบาท และหุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี จำนวน 754.70ล้านบาท แม้อยู่ในท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัทจะยังคงรักษาวินัยทางการเงินให้มีความแข็งแกร่ง และเร่งสร้างรายได้ผ่านกลยุทธ์ Single Content Multiple Platforms เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร์ พร้อมกับการขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

ด้านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ผู้ลงทุนมีความต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงและในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจกับความเสี่ยงที่รับยอมได้ ซึ่งหุ้นกู้ของ BEC สามารถตอบโจทย์ความต้องการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผลประกอบการของบริษัทฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจากอัตราส่วนหนี้สินที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การเสนอขายหุ้นกู้ BEC ประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย