EN TH
17 May 2016

ทูตวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2559

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย คัดเลือกบุคคลในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัล “ทูตวิสาขบูชาโลก”โดยเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเสียหายทางกฎหมายและทางศีลธรรมอันดีงาม มีผลงาน การส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการร่วมรณรงค์ในวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งในปี2559 นี้ บุคลากรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ได้แก่อรุโณชา ภาณุพันธุ์,ณัฐวรา วงศ์วาสนา,พิมพ์ทอง วชิราคม,ศุภชัย สุวรรณอ่อน,วีรกิตติ์ วรัตน์ชยุต และ รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม โดยได้จัดพิธีมอบรางวัล ภายในงาน“วิสาขบูชามหามงคล” ณ ลานกิจกรรม สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559