03 September 2020

ช่อง 3 รับรองคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทีมรับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมกิจการสถานีฯ

ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้การต้อนรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือที่รู้จักกันในนาม กตป. เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินงานของกิจการโทรทัศน์ พร้อมรับฟังการบรรยายจากตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ ภายใต้กำหนดการศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ คณะตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในนามสถานีฯ นำโดยคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร ร่วมด้วยคุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณสมาน แจ้งจั่น ผู้จัดการแผนกเทคนิคออกอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารจากกตป. นำโดย ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกตป. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค, ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์, พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการ กตป. ด้านกิจการโทรคมนาคม,พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบและรับฟังบรรยายสรุปกับตัวแทนผู้บริหาร คุณชาคริต ดิเรวัฒนชัย ตามประเด็นด้านบทบาทหน้าที่ภารกิจ การบริหารงานด้านธุรกิจสื่อ, การพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน, แนวคิดเรื่องการบังคับใช้ Must Carry, เรตติ้ง ตลอดจนการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตเนื้หาที่น่าสนใจ รวมทั้งให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกัน ก่อนจะได้เข้าชมการทำงานของครอบครัวข่าว 3 ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิง โดยทีมพิธีกร เพชรี พรหมช่วย สายฝน ชีช้าง และภัทริส ณ นคร พร้อมตัวแทนนักแสดง สาริน รณเกียรติธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต และ ภาสวิชญ์บูรณนัติ จาก “Channel 3 Super Fan Live: Supernova” ร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสเบื้องหลังการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ระบบทีวีดิจิทัล การปฏิบัติงานของฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ ห้องออกอากาศ ห้องควบคุมรายการ และร่วมเก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์