28 September 2020

กิจกรรมศึกษาดูงานประจำเดือนกันยายน

หลังจากต้องพักกิจกรรมการเยี่ยมชม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขมาระยะหนึ่ง ล่าสุดฝ่ายต้อนรับ สำนักประชาสัมพันธ์ ได้กลับมาทำหน้าที่ในการต้อนรับ พร้อมเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ตลอดจนคณะจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆกันอีกครั้ง ภายใต้นิยาม New Nomal  เริ่มต้นตั้งแต่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) เข้าเยี่ยมชมกิจการสถานีฯ การดำเนินงานของกิจการโทรทัศน์ พร้อมรับฟังการบรรยายจากตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร ตามประเด็นด้านบทบาทหน้าที่ภารกิจ การบริหารงานด้านธุรกิจสื่อ, การพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน, แนวคิดเรื่องการบังคับใช้ Must Carry,      เรตติ้ง ตลอดจนการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตเนื้หาที่น่าสนใจ ก่อนจะได้เข้าชมการทำงานของฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ และครอบครัวข่าว 3 ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิง โดยทีมพิธีกร เพชรี   พรหมช่วย สายฝน   ชีช้าง และ ภัทริส  ณ นคร พร้อมตัวแทนนักแสดง  สาริน รณเกียรติธัชพล  กู้วงศ์บัณฑิต และ ภาสวิชญ์ บูรณนัติ จาก “Channel 3 Super Fan Live: Supernova”  ร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

นอกจากนี้ ในส่วนของคณะเยาวชน และสถาบันการศึกษา สถานีฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ 2 สถาบันการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ร.ร. ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการศึกษาแบบทางเลือกใหม่ ภายใต้ชื่อ หลักสูตรแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ในสาขาอาชีพแห่งอนาคต  หลักสูตรนิเทศศาสตร์   และคณะนักศึกษาจากคณะนิเทศศาตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์กับองค์กรชั้นนำที่มีความพร้อม โดยทั้งสองสถาบันได้เข้าชมการทำงานของครอบครัวข่าวอย่างรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว”  พบผู้ประกาศเจ้าของพื้นที่ ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์  –  อภิสรา เกิดชูชื่นณปภา  ตันตระกูล และ สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง จับมือร่วมกันต้อนรับคณะฯ  เปิดโอกาสให้ได้ร่วมติดตามการถ่ายทำรายการกันแบบติดขอบเวที  รวมถึงรายการข่าวบันเทิงออนไลน์ อย่างช่วงครอบครัวบันเทิง รายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยสองพิธีกรฝีปากจัดจ้าน เต๋าเต้ย และแป๊ะซะ  พร้อมได้ร่วมพูดคุย สอบถามข้อมูล สาระและประสบการณ์การทำงานจากทีมพิธีกร เพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากการศึกษาภายในชั้นเรียน  ก่อนจะได้เข้าชมการทำงานของฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ ระบบการทำงานของเครื่องมือประเภทต่างๆ เยี่ยมชมห้องระบบโทรทัศน์   ห้องออกอากาศ   ห้องควบคุมรายการ  ผ่านการบรรยายพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญจากฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากเหล่าคณะนักศึกษา ณ ห้องส่งครอบครัวข่าว และฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์