01 December 2020

ช่อง 3 – กองทัพเรือ เดินหน้าร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารของกองทัพเรือ”

ระหว่างวันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิคการให้สัมภาษณ์ สำหรับผู้บริหารของกองทัพเรือ” โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอกชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ   สายธุรกิจโทรทัศน์  ร่วมให้การสนับสนุนโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้คณะผู้บริหารระดับสูงและกลางของกองทัพเรือ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ

โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง จัดฝึกอบรม ไปเมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ
การนี้ พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานีฯ คุณชาคริต  ดิเรกวัฒนชัย   รองกรรมการผู้อำนวยการ   สายกิจการองค์กร  ร่วมด้วยผู้บริหาร วิทยากรประจำหลักสูตร คุณสายสวรรค์  ขยันยิ่ง และ ทนายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์  ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการให้สัมภาษณ์  บุคลิกภาพ น้ำเสียง ขณะให้สัมภาษณ์อยู่หน้ากล้องอย่างมืออาชีพ
ทั้งการสัมภาษณ์แบบการจัดรายการในห้องส่ง และการสัมภาษณ์จากผู้สื่อข่าวแบบภาคสนาม ซึ่งได้ทำการออกแบบ และจัดสถานที่ในบรรยากาศเสมือนจริงรองรับการอบรมในครั้งนี้  

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลาง จัดฝึกอบรม ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ โดย พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  ให้เกียรติเปิดการฝึกอบรม ร่วมด้วยตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ คุณองอาจ โพธิวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหาร และ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช  รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  พร้อมวิทยากรประจำหลักสูตร คุณสายสวรรค์  ขยันยิ่ง บรรยายพิเศษเทคนิคการให้สัมภาษณ์ ลงมือสัมภาษณ์คณะผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดด้วยตัวเอง พร้อมวิจารณ์ผลงาน และแนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ให้กับเหล่าคณะผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม
เพื่อสามารถนำไปใช้ในภารกิจจริงต่อไป จากนั้นคณะฯ ทั้งหมดได้เปลี่ยนบรรยากาศมาชมการปฏิบัติงานของครอบครัวข่าว ด้วยการสัมผัสบรรยากาศการออกอากาศรายการสด “โต๊ะข่าวบันเทิง” ได้รับความรู้และประสบการณ์ไปอย่างเต็มที่ ก่อนจะเข้าพิธีปิดอบรมอย่างเป็นทางการ รับประกาศนียบัตรจาก คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์  เป็นการเสร็จสิ้นหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้สัมภาษณ์ประจำปีนี้ไปอย่างสมบูรณ์ ภายใต้การผนึกกำลังของบุคลากรจากสำนักข่าว, สำนักประชาสัมพันธ์, สำนักเทคนิคโทรทัศน์, สำนักผลิตรายการ และสำนักศิลปกรรม สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3