02 July 2020

ช่อง 3 ร่วมกับพันธมิตร Pelikan มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน สนับสนุนการศึกษาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นั้น ส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพเเล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนที่ต้องหยุดกิจการในช่วงเวลาที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอีกด้วย

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงร่วมกับพันธมิตร บริษัท พีลีแกน (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนปลอดสารพิษ ตราพีลีเเกน ให้กับโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย ให้ทางโรงเรียนนำไปเเจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการขาดเเคลนรายได้ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อเป็นกำลังใจเเละสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนต่อไป

ในการนี้ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้เเทนสถานีวิทยุโทรทัศน์​ไทยทีวีสีช่อง 3 นำหน้ากากผ้า จำนวน 73 ชิ้น และชุดอุปกรณ์
เครื่องเขียน ตราพีลีแกน จำนวน
200 ชุด โดยเเต่ละชุดประกอบด้วย สีไม้ปลอดสารพิษ รุ่นสองหัว 24 สี
สีชอล์คปลอดสารพิษ ปากกา ดินสอ เเละยางลบ มอบให้กับโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ โดยมี

นายพรหมพิมาน ไชยหงษ์คำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจเป็นผู้รับมอบ
ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย

ช่อง 3 ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน