24 August 2020

ช่อง 3 จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร-ดารา-พนักงานร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแนวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี ผ้าป่าขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ” ผู้บริหาร ดารานักแสดง และพนักงาน ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เรียนรู้การคัดแยกขยะ พร้อมทำกิจกรรมรีไซเคิลสอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความเป็นสถานีรักษ์โลก ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์ และคุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์ นำนักแสดงจากละครเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ ได้แก่ หญิง-รังสิกานต์ โรจน์ชีวิน และเชน-เตชินท์ ปิ่นชาตรี และนักแสดงจากละครเรื่องวาสนารัก ได้แก่ น้องไมเคิล ฟันเดอคาสเตเลอร์ และน้องอ๊ะอาย กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ พร้อมด้วยพนักงานช่อง 3 ร่วมกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี ผ้าป่าขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ” ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน้ำพลาสติก ฝาขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก และขวดแก้ว ที่ได้รับการบริจาคและคัดแยกภายในองค์กรจากพนักงานช่อง 3 จัดทำเป็นผ้าป่า
รีไซเคิล ถวายแด่ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ขวดน้ำพลาสติก จำนวน 15 ขวด นำไปทำผ้าจีวรได้ 1 ผืน หรือหน้ากากผ้า ฝาขวดน้ำพลาสติก นำไปหลอมเป็นถังขยะรีไซเคิลสำหรับใช้ภายในวัดหรือชุมชน ขวดแก้ว นำไปบดขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูปแก้ว บาตรพระแก้วหรือโคมไฟแก้ว และถุงพลาสติก นำไปบดทำถนนหรือนำไปนึ่งแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้ภายในวัด เป็นต้น ในการนี้ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับผ้าป่าขยะรีไซเคิลที่เป็นขวดน้ำพลาสติกใหญ่เล็กกว่า 1,700 ขวด ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผ้าจีวรได้กว่า 60 ผืน รวมทั้งฝาขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และอื่นๆ พร้อมกันนี้ คณะได้ร่วมถวายผ้าจีวรและผ้าห่มที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก และเงินทำนุบำรุงวัดที่ได้จากการร่วมบุญของช่อง 3 ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนเงิน 29,410 บาท ในการนี้ พระมหาประนอม ยังได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความสำคัญของการแปรรูปขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะขยะพลาสติกทุกชิ้นส่วนที่สามารถนำไปแปรรูปได้ ถือเป็นการทำความดีไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

จากนั้น ผู้บริหาร ดารานักแสดง และพนักงานร่วมกันปลูกต้นคีเปล ต้นไม้หายากที่กินผลแล้วทำให้กลิ่นตัวหอม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณวัด พร้อมร่วมกิจกรรมรีไซเคิล ได้แก่ ทำกระถางต้นไม้จากเม็ดโฟม และเพ้นท์กระถางต้นไม้ ทำปุ๋ยจากเศษอาหารสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ในสำนักงานหรือในครัวเรือน ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจของคนในชุมชน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข ความสนุก และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มอิ่ม ไปพร้อมกับการอิ่มบุญ

ช่อง 3 ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาผ่านละคร รายการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถานีฯ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะภายในสำนักงานและกองถ่ายละคร จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชนในฐานะ
สื่อมวลชนที่ดี