11 July 2019

ผู้บริหาร-นักแสดง ช่อง 3 ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ , คุณธวัฒน์ชัย ศุภผลศิริ พร้อมด้วยนักแสดง ฟลุท-ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร , มิน-รตวรรณ ออมไธสง ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา นำเทียนพรรษาถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดยางศรีเจริญ จังหวัดชัยนาท , วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัดพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี

การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อว่าการถวายเทียนเป็นกุศลทานคือการให้ทานอย่างหนึ่ง ซึ่งเทียนเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่าง อีกทั้งประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ