21 January 2019

ช่อง 3 อวยพรปีใหม่ สานสัมพันธ์สมาคมสร้างสรรค์ไทย และ กทม.

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมอวยพรปีใหม่ กับ 2 องค์กรพันธมิตรอย่าง สมาคมสร้างสรรค์ไทย และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียน และมอบความสุข ความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ต่อยอดโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ในโอกาสนี้ด้วย

งานนี้ตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางนำกระเช้าของขวัญ ร่วมด้วยปฏิทินดาราประจำปี 2562 เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ ก่อนจะได้ร่วมพูดคุย ปรึกษาแผนการดำเนินงานระหว่างสององค์กร รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ

จากนั้นได้เข้าสวัสดีปีใหม่ มอบกระเช้าของขวัญ พร้อมด้วยปฏิทินดาราประจำปี 2562 คุณอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ถึงยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงานที่ได้ทำร่วมกัน ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง นับเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดี ระหว่างสององค์กรให้คงอยู่ตลอดไป...