EN TH
29 November 2018

ช่อง 3-นิด้าโพล จับมือลงนาม MOU สำรวจความคิดเห็นประชาชนในการเลือกตั้งปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น"นิด้าโพล" ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 2562

ในการนี้คณะผู้บริหารช่อง 3 คุณสำราญ ฉัตรโท และ คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1

ทั้งนี้ ผู้บริหารช่อง 3 ได้ย้ำเป้าหมายการทำงานร่วม 2 หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ก่อนการเลือกตั้งปี 2562 พร้อมขอบคุณภาคีเครือข่ายขออนุญาตเปิดรั้วนิด้า เป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ทั้งสถิติโพลและงานเสวนาที่สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่มากกว่าการเลือกตั้งผ่านหน้าจอช่อง 3

ทางด้าน ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดแผยว่า เชื่อมั่นถึงความสำเร็จต่อการร่วมมือครั้งนี้ พร้อมยืนยันถึงความแม่นยำเป็นกลางของนิด้าโพลที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลก่อน-หลัง และมีการจำลองกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศ