17 September 2019

ประชาสัมพันธ์ช่อง 3 ประชุมจัดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 2563

เดินหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 2563 และงานแถลงข่าวโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ โดย พลเรือตรีธานี แก้วกล้า ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้จัดประชุมหน่วยงานหลักที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการฯดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์, บ.บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด(มหาชน) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นาวาเอก ชวิช วงษ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา เป็นประธานในการประชุม

โดยคณะตัวแทนผู้บริหารไทยทีวีสีช่อง 3 คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ทางสถานีฯ ได้มีแผนในการเตรียมรับรองคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.เมือง, อ.บาเจาะ, อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ในการพาเข้าชมการทำงานของครอบครัวข่าว การผลิตรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และรายการอื่นๆของครอบครัวข่าว 3 รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมเพิ่มเติมในส่วนของ การประกาศข่าว และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับละครของทางสถานีฯ พร้อมร่วมสนับสนุน กิจกรรมที่ช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ