15 September 2020

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อัญเชิญ เกียรติบัตรประทานฯ มามอบ แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พิธีกร และศิลปินดารา

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 15กันยายน2563 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะอำนวยการจัดกิจกรรม ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต ได้อัญเชิญ เกียรติบัตรประทาน จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มามอบแก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พิธีกร และศิลปินดารา ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ มีมติยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของประเทศไทย เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพประจำปี 2563-2564 ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

เริ่มพิธีการ รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นางศรีนวล ลัภกิตโร ได้ทำการเปิดกรวยบูชาถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่หน้าพระรูป โดย มี ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ กรรมการอำนวยโครงการ เป็นผู้แทนโครงการฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต ที่ได้ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมและเผยแผ่ ในการนำหลักสมาธิเพื่อสันติภาพ ในการดังกล่าวนั้น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คณะผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ พิธีกรและศิลปินดารา ได้ร่วมกันถวายอาจาริยบูชาและปฏิบัติภาวนา ตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต เป็นสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการฯและปฏิบัติบูชาถวายอาจริยบูชาแด่พระอาจารย์มั่น ภูริฑัตโต ได้อย่างดงามเป็นแบบอย่างที่ดี จึงสมควรได้รับเกียรติบัตรประทาน ที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระเมตตาประทานตราอักษรพระนาม ออป. และลายพระนาม ลงในเกียรติบัตรประทาน โดยมอบแก่ ผู้แทน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พิธีกร และ ศิลปินดารา

ภายในห้องรับเกียรติบัตรประทานนี้ ผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคนยังได้ร่วมกันน้อมรำลึก และ ถวายอาจาริยบูชา เจริญสมาธิภาวนา ตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อีกด้วย