17 February 2016

ทูตพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559

คณะกรรมการสภาศิลปิน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ประจำปี2559” โดยมีบุคลากร นักแสดง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้ารับรางวัล ได้แก่ อรุโณชา ภาณุพันธุ์, พงศกร เมตตาริกานนท์, ฐกฤต ตวันพงค์, อามีนา กูล และ นริศสันต์ โลกวิทย์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา