14 July 2019

นักแสดงช่อง 3 'แชมป์ ชนาธิป-ออกัส วชิรวิชญ์' ร่วมสร้างสีสันในงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำนักแสดง แชมป์-ชนาธิป โพธิ์ทองคำ และ ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ ไปร่วมร้องเพลงและสร้างสีสันบนเวทีในงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลต่อไป ซึ่งมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ