EN TH
15 August 2019

Netopia - Korea Company จากเกาหลีใต้ ศึกษาดูงานธุรกิจสื่อ ไทยทีวีสีช่อง 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับเกียรติจากคณะตัวแทนจากสื่อของประเทศเกาหลีใต้ Netopia - Korea Company ร่วมศึกษาการทำงานกิจการของสถานีฯ พร้อมเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถานีฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

โดยคณะตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายข่าวและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ Ms. Ally Choi CEO Netopia - Korea Company พร้อมคณะผู้บริหาร จากประเทศเกาหลีใต้ ก่อนจะเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหาร เกี่ยวกับการดำเนินงาน กิจการของสถานีฯ จากนั้นคณะฯ ทั้งหมด ได้เข้าชมการทำงานในส่วนการผลิตรายการ และครอบครัวข่าว 3 อาทิเช่น รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง, รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ รวมถึงเกาะติดการทำงานในห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของครอบครัวข่าว 3 ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์