27 December 2019

ช่อง 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กองทัพอากาศ “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง”

คุณประชุม มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)พร้อมตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ ให้การต้อนรับ พล.อ.ท. ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมจากกองทัพอากาศ ในโอกาสร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ” ระหว่างวันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและปิดการอบรม ร่วมกับผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย, คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร, คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ประกาศข่าวของสถานีฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ สำหรับคณะผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ

โดยคณะนายทหารผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการกับทีมวิทยากรของสถานีฯ นำโดย คุณธีระ ธัญไพบูลย์ นำทีมผู้ประกาศข่าว อาทิ วราภรณ์ สมพงษ์ – อภิสรา เกิดชูชื่น ประวีณมัย บ่ายคล้อย และอัญชนก แข็งแรง ผู้จัดการสถานีวิทยุครอบครัวข่าว 105.5 ที่พร้อมใจกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการให้สัมภาษณ์ บุคลิกภาพ น้ำเสียง ขณะให้สัมภาษณ์อยู่หน้ากล้องอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวแบบภาคสนามเสมือนสถานการณ์จริง กับผู้ประกาศคุณภาพอย่าง ธีระ ธัญไพบูลย์ รวมทั้งได้เข้าฝึกปฏิบัติการ การสัมภาษณ์แบบการจัดรายการในห้องส่ง ในรายการ Airforce Focus กับผู้ประกาศสาว วราภรณ์ สมพงษ์ ที่สัมภาษณ์คณะผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดด้วยตัวเองอีกด้วย นอกจากนี้คณะฯ ทั้งหมดได้เปลี่ยนบรรยากาศมาชมการปฏิบัติงานของครอบครัวข่าว 3 ทั้งในส่วนของงานเบื้องหลัง อย่างการปฏิบัติงานภายในห้องส่ง ห้องควบคุมรายการ และในส่วนของบรรยากาศการออกอากาศรายการสด “โหนกระแส” และ “เรื่องเด่นเย็นนี้” กันแบบเกาะติดพื้นที่ ก่อนจะเข้าพิธีปิดการอบรม รับมอบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการจาก คุณประชุม มาลีนนท์ ณ ห้องประชุม อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์