EN TH
11 September 2018

ช่อง 3 เดินหน้าจัดวางถังขยะแยกประเภทร่วมมือการจัดการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ไทยทีวีสีช่อง 3 ในฐานะองค์กรภาคธุรกิจ หลังจากตกลงให้การสนับนุน กิจกรรมคัดแยกขยะกับสำนักงานเขตคลองเตย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ และคณะทำงานในพื้นที่เขตนำร่อง ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสถานีฯได้เริ่มต้น จัดวางถังขยะแยกประเภท บริเวณชั้นต่างๆของอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ อาคาร M1 และ M2 ตอกย้ำความเป็นสถานีรักษาสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคธุรกิจที่ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของโครงการในโอกาสนี้อีกด้วย

ในโอกาสนี้ตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณขุนทอง ชาลปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักธุรการและจัดซื้อ , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ , คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ และธุรการ นำทีมจัดการพื้นที่ สำหรับรองรับถังขยะแยกประเภท โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองเตย มาร่วมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานทำความสะอาดของสถานีฯ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการลดและคัดแยกขยะ เตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน