27 July 2017

27.07.2017

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2560 ในวันที่ วันศุกร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล และพบกับนักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลฯ ผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทนักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงประกอบละครโทรทัศน์ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยนักแสดงและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ที่มีผลงานออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. อริสรา กำธรเจริญ ผู้ประกาศข่าว รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์
  2. ประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าว รายการเรื่องเด่นเย็นนี้