11 April 2019

ประชาสัมพันธ์ช่อง 3 ร่วมประชุมหารือแนวการทางประชาสัมพันธ์งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เดินทางไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อหาแนวคิดใหม่เพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายภาคีต่างๆ โดยมี ร.ต.อ.ดร. มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานร่วมในการประชุม