19 October 2019

คณะผู้บริหาร ศิลปินดาราช่อง 3 ร่วมเดินทางไปกับกองทัพอากาศ และ วุฒิสภา ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง  สมาชิกวุฒิสภา  พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ   ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน พร้อมคณะผู้บริหารช่อง 3 นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงานโปรดิวเซอร์อองลี ฟรีไทม์ และศิลปินดาราช่อง 3 ได้แก่ พราว การัญชิดา คุ้มสุวรรณ ,เบิร์ด  กิตติธัช ประดับ ,น้องอองรี ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์  ลงพื้นที่ช่วยเหลือและพื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนตะลี,  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด และโรงเรียนบ้านกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ทางกองทัพอากาศ ยังได้มีการออกหน่วยมิตรประชา จัดกิจกรรมบันเทิงร่วมกับศิลปินดาราช่อง 3 ,ช่อง 8  และให้บริการตัดผม ,นำคณะแพทย์ออกตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น  โดยครั้งนี้  คุณหมอพลอย ปรียาดา บัวสมบุญ มิสป๊อปปูล่า จากการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์  2019   ได้เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์ทำการรักษาแบบการแพทย์แผนจีนและฝังเข็ม บรรเทาอาการการปวดและเจ็บไข้ในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนอีกด้วย ส่วนในการช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ กองทัพอากาศ ได้เป็นผู้แทนนำสิ่งของบรรเทาทุกข์   ถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง มามอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง   พร้อมนำศิลปินดารา ไปช่วยกันซ่อมแซม และสร้างห้องสุขาแก่บ้านเรือนที่เสียหายอีกด้วย  สำหรับสมาชิกวุฒิสภา และคณะ ก็ได้ร่วมกันทาสีโรงเรียน พร้อมกับส่งมอบเงินช่วยเหลือ , มอบอุปกรณ์การเรียน โต๊ะ,เก้าอี้  และ เครื่องกรองน้ำ แก่โรงเรียน บ้านดอนตะลี  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด อำเภอตาลสุมและโรงเรียนบ้านกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน คณะครูอาจารย์ในโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนยังได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาต่อไป