15 November 2019

ผู้บริหาร ผู้จัดละคร และนักแสดงช่อง 3 เข้ารับรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช.” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี พร้อมมอบรางวัลNACC Awards 2019” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุน
ยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนมุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการการทุจริต มีบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเยาวชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องนนทบุรี 1  ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช.

โดยภายในงานเริ่มต้นด้วย สัมโมทนียกถา หัวข้อ “ความดีประหนึ่งอาภรณ์ของชีวิต”
โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) จากนั้นเป็นการบรรยาย TED Talk เรื่อง “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ประเทศไทยไปถึงจริงหรือ” โดย คุณวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. , ดร.มานะ นิมัตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยแขกรับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้น
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้แสดงวิสัยทัศน์
“2 ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช. สู่อนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัล
NACC Awards 2019”

ในการนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสถานีฯ พร้อมด้วย
ผู้จัดละคร ได้แก่ แม่หนู-สรวงสุดา ชลลัมพี จากค่ายชลลัมพี, คุณอ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากค่ายแอคอาร์ต เจเนเรชั่น, คุณหน่อง-อรุโณชา ภาณุพันธุ์ จากค่ายบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น, คุณก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล
จากค่ายโซนิกซ์ บูม 2013, คุณภูษิต ไล้ทอง จากค่ายทีวี ธันเดอร์ และนักแสดง ได้แก่ ท็อป-จรณ โสรัตน์,
ใยไหม-มรกต หทัยวสีวงศ์, เก่ง-ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์ และน้องเบสท์ ภัทรภร มุกโชควัฒนา เข้ารับรางวัล
“ช่อสะอาด ประจำปี 2562”

โดยช่อง 3 ได้รับรางวัล จำนวน 9 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จากการเผยแพร่ละครที่มีเนื้อหาปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ เรื่องลมไพรผูกรัก, เรื่องมาตุภูมิแห่งหัวใจ, เรื่องหนึ่งด้าวฟ้าเดียว, เรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง, เรื่องกรงกรรม และเรื่องหลวงตามหาชน ตอน อ้ายมันคนจน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 2. รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทละครโทรทัศน์ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
 • บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) จากละครเรื่อง หลวงตามหาชน ตอน อ้ายมันคนจน
 • บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊กชั่น จำกัด จากละครเรื่อง “ลมไพรผูกรัก” และ “มาตุภูมิแห่งหัวใจ”
 • บริษัท ทีวีซีน จำกัด จากละครเรื่อง “หนึ่งด้าวฟ้าเดียว”
 • บริษัท โซนิกซ์ บูม 2013 จำกัด จากละครเรื่อง “ทองเอกหมอยาท่าโฉลง”
 • บริษัท แอคอาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด จากละครเรื่อง “กรงกรรม”
 1. รางวัลช่อสะอาดเกียรติยศ รางวัลโล่เกียรติ ได้แก่ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
 2. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานข่าวสารหรือคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากรายการ
  ข่าว 3 มิติ ผลงานตรวจสอบทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

ทั้งนี้ ช่อง 3 จะมุ่งมั่นในการสนับสนุน ส่งเสริมในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันการทุจริตในสังคมไทยผ่านรายการต่าง ๆ ของทางสถานี และมุ่งมั่งที่ผลิตละครและรายการดี มีคุณค่าเพื่อผู้ชมต่อไป