EN TH
25 November 2019

ช่อง 3 รับรองคณะผู้แทนกองทัพบก รวมกลุ่มเยี่ยมชมกิจการสถานีฯ

ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้การต้อนรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับเกียรติจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมคณะผู้แทนจากกองทัพบก เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงาน กิจการของสถานีฯ พร้อมสนทนากับตัวแทนผู้บริหารของสถานีฯ ภายใต้กำหนดการพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรด้านสื่อมวลชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ คณะตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในนามสถานีฯ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วยคุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ, คุณสมาน แจ้งจั่น ผู้จัดการแผนกเทคนิคออกอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากฝ่ายข่าวและฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้แทนกองทัพบก นำโดย พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก (หัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพบก), พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงศ์ ผอ.สจว.กร.ทบ., พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบและสนทนากับตัวแทนผู้บริหาร เกี่ยวกับการบริหารกิจการของสถานีฯ สถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการบริหารงานด้านธุรกิจสื่อ รวมทั้งให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกัน ก่อนจะได้เข้าชมการทำงานของครอบครัวข่าว 3 ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิง โดยทีมพิธีกร เพชรี พรหมช่วย – สายฝน ชีช้าง และ ภัทริส ณ นคร จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศมาพบสองพิธีกร ดร.อริสรา กำธรเจริญ และกรรชัย กำเนิดพลอย จากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ สัมผัสเบื้องหลังการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ระบบทีวีดิจิทัล การออกอากาศสดรายการข่าว การปฏิบัติงานของฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ ห้องออกอากาศ ห้องควบคุมรายการ และปิดท้ายด้วยการร่วมเก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์