BEC WORLD

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร
สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
8.75
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.15 | -1.69%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินประจำปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
FY2018 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2561