BEC WORLD

Thailand’s leading content and entertainment platform

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
4.62
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.06 | -1.28%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563
2Q/20 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2562