BEC WORLD

ผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
4.16
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.08 | -1.89%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินประจำปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
3Q/19 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2561