BEC WORLD

ผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
3.30
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.06 | 1.85%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินประจำปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
FY19 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2561