BEC WORLD

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร
สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
6.95
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.30 | -4.14%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2562
2Q/19 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2561