BEC WORLD

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร
สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
6.60
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.20 | -2.94%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินประจำปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
FY2018 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2560