BEC WORLD

Thailand’s leading content and entertainment platform

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
4.42
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.12 | -2.64%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563
1Q/20 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2562