คณะกรรมการบริหาร

นางสาวเทรซี แอนน์ มาลีนนท์

รองกรรมการผู้จัดการ บจ.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์