คณะกรรมการบริหาร

นางสาวเทรซี แอนน์ มาลีนนท์

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด เป็นคณะทำงาน