คณะกรรมการบริหาร

นางสาวปิ่นกมล มาลีนนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์