คณะกรรมการบริหาร

นางสาวปิ่นกมล มาลีนนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด เป็นคณะทำงาน