เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา และดำเนินการจัดหาและผลิตรายการ

No.1

นำเสนอข่าวสาร สาระ
และความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

50

ปีในธุรกิจ

8,751.6

ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2562

1,000+

พนักงานในเครือ

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

พันธกิจ

ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความคิดไปข้างหน้า โดยยกระดับดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ชมในปัจจุบันและใช้เทคโนโลยีกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ทั่วไทยและต่างประเทศ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในปี 2563

 1. ขยายฐานผู้ชม
  • ส่งมอบคอนเทนต์สดใหม่ที่น่าติดตามผ่าน รายการข่าว ละคร และรายการวาไรตี้
 2. การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่
  • สื่อใหม่
  • นวัตกรรมการโฆษณารูปแบบใหม่
  • การจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในไปต่างประเทศ
  • ออนไลน์
 3. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
  • ลดต้นทุน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

เป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงผู้ชมได้ทั้งในเชิงกว้างและลึก ให้มีความสัมพันธ์เหนียวแน่นมั่นคง ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจในงาน ให้บริการคู่ค้าได้อย่างดี สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ในนามของคณะกรรมการ เราขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า เอเยนซี่ พันธมิตรทางธุรกิจ นักแสดง คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เราขอยืนยันที่จะทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ เติบโตดังวิสัยทัศน์ใหม่ของเรา ที่จะ”เป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง ให้บริษัทสามารถแสวงหาแหล่งรายได้และกำไรใหม่ ๆ

(นายสมชัย บุญนำศิริ)

ประธานกรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทย่อย