ช่องทางการร้องเรียน

หากท่านต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กร ในเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนและชัดเจน ผ่านช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

  1. ส่งเป็นจดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน
    บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  2. ผ่านแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้