กลุ่มธุรกิจสนับสนุน

คือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจคอนเทนต์ที่เป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆทีเกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจสนับสนุนอื่น

ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท สำนักข่าวบีอีซี จำกัด, บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด, บริษัท บีอีซี แอสเซท จำกัด และบริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสารสนเทศ, บริการถือครองและเช่าสินทรัพย์, บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ, บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น Post Production เป็นต้น