กลุ่มธุรกิจสนับสนุน

คือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจคอนเทนต์ที่เป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆทีเกี่ยวเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจผลิตรายการแสดงส่งเสริมการจำหน่ายเพลงและกิจกรรมรณรงค์, ธุรกิจสนับสนุนอื่น

ธุรกิจผลิตรายการแสดงส่งเสริมการจำหน่ายเพลงและกิจกรรมรณรงค์

ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด, บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด, บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ, บริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดคอนเสิร์ตศิลปินทั้งในและต่างประเทศ, การจัดแสดงละครเวที, การบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์, บริการขาย-รับจองบัตรเข้าชมการแสดง, บริการขายตั๋วรถยนต์โดยสาร, บริการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง, จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเพลง รวมถึงให้บริการออกอากาศวิทยุ

ธุรกิจสนับสนุนอื่น

ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท สำนักข่าวบีอีซี จำกัด, บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด, บริษัท บีอีซี แอสเซท จำกัด และบริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสารสนเทศ, บริการถือครองและเช่าสินทรัพย์, บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ, บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น Post Production เป็นต้น