ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน

ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุนธุรกิจหลักดำเนินการโดยบริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสารสนเทศ, ธุรกิจถือครองและให้เช่าทรัพย์สิน, ธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ, ธุรกิจให้บริการผลิตรายการ-ให้เช่าสตูดิโอ และอุปกรณ์สตูดิโอเพื่อการผลิตรายการ, ธุรกิจให้บริการ Post-Production