ธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ

บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ของละครเพื่อออกอากาศในต่างประเทศ รวมถึงการผลิตรายการร่วมกับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อออกอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทั้งการจำหน่ายตรงให้กับพันธมิตรในประเทศนั้น ๆ และยังมีการทำงานร่วมกับบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายรายการละคร(โดยฝ่ายการพาณิชย์) ในตลาดหลัก ให้กับผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และ Global Platforms รายอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการทำงานผ่านบริษัทตัวแทนเพื่อขายลิขสิทธิ์ในประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ ไต้หวัน และ ตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้การจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดโลกในรูปแบบอื่น เช่น การจัดงานอีเว้นท์ กิจกรรมของดารานักแสดง การโฆษณา และการขายสินค้าต่างๆ อีกด้วย