“ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด” เปลี่ยนปฏิทินเก่าเป็นของที่เปี่ยมด้วยคุณค่า เพื่อการเรียนรู้สำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

             ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการที่ผู้คนเปลี่ยนปฏิทินเพื่อเข้าสู่ปีใหม่ แล้วปฏิทินเก่าที่ใช้แล้วจะสามารถนำไปก่อให้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง นี่คือสิ่งที่นำมาสู่กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี
ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด ” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด ควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

            โดยแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์และเปิดรับบริจาคปฏิทิน
ตั้งโต๊ะเก่าจากพนักงานของช่อง 3 และกลุ่มบีอีซี โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคปฏิทินตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร
เพื่อรับบริจาคปฏิทินนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำหรับใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์ และสมุดจดบันทึกสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา

             เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณสุภิดา
ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้กับผู้แทนโรงเรียน ภายใต้กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด ปีที่ 4” พร้อมกันนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน และหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมกับโรงเรียนต่อไปอีกด้วย

                            

Other Corporate News