ช่อง 3 สวัสดีปีใหม่พันธมิตร พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดปี 2563

            เมื่อเดือนมกราคม 2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร และคุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่กลุ่มพันธมิตร ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สำนักงานเขตคลองเตย, บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา, โรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย), โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ, โรงเรียนวัดสะพาน และโรงเรียนวัดคลองเตย ถือเป็นการขอบคุณในความร่วมมือที่ดีต่อกันมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรในด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

            ทั้งนี้ในการเข้าพูดคุยกับหน่วยงานที่เป็นกลุ่มพันธมิตร มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ สำนักงานเขตคลองเตยได้เล็งเห็นว่าในชุมชนคลองเตยมีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอการสนับสนุนจากทางช่อง 3 ในการทำประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้านการจัดการขยะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพ (คลองเตย) ยังได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการนำเก้าอี้พลาสติกที่ไม่ใช้งานแล้วมาประกอบกับไม้พาเลทสร้างสรรค์เป็น เก้าอี้แห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กปฐมวัยและส่งต่อให้กับโรงเรียนต่อไป

            ทุกภาคส่วนต่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับทางช่อง 3 คือ เปลี่ยนการพูดเป็นการลงมือทำ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มพันธมิตร และในปีนี้ ช่อง 3 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใส่ใจทั้งทางสังคมใกล้ไกลอย่างจริงและยั่งยืน

Other Corporate News