คณะผู้บริหารช่อง3 ผู้จัดละคร นักแสดง และพนักงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 14 มการาคม 2562 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำบุญประจำปี 2562 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562  เพื่อความก้าวหน้า เป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มทำงานในปีใหม่นี้แก่คณะผู้บริหาร,  ศิลปินนักแสดง,  เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัทในเครือบีอีซีเวิลด์  ณ ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2

โดย คุณสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการ บมจ.บีอีซีเวิลด์  ประธานในพิธี และ  คุณประชุม มาลีนนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คุณรัตนา มาลีนนท์ ,  คุณอัมพร มาลีนนท์ ,  คุณรัชนี นิพัทธกุศล  เจ้าหน้าที่ ผู้จัดละคร ศิลปินดาราช่อง 3 อาทิ คุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ,  คุณสรวงสุดา ชลลัมพี ,  คุณทาริกา ธิดาทิตย์ ,  คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ,  คุณณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ ,  โดนัท-ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ ,  พีค-กองทัพ ยุทธพิชัย  ฯลฯ  เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ ช่อง 3 ได้อาราธนานิมนต์สมเด็จพระราชาคณะและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน  10 รูป  สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร  และเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยารามและวัดตรีทศเทพวรวิหาร  พร้อมด้วยพระเถระ  พระราชรัตนมงคล (ดร.มนตรี  อภิมนฺติโก) ,  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ,  พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ) ,  พระครูวินัยธร (สะท้าน ธมฺมธโร) ,  พระครูสังฆสิทธิกร (อีริค สิริภทฺโท) ,  พระมงคลสุทธิวงศ์   (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ,  พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก ,  พระมหาณัฐพงศ์ ปิยณฏฺโฐ  และพระมหาภาณุวัฒน์ อมรกวี  มาเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล  โดยมีเหล่าคณะผู้บริหาร ผู้จัดละคร และนักแสดง ร่วมกันถวาย

ต่อมาสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  ประธานสงฆ์ ได้ขึ้นแสดงสัมโมทนียกถา โอวาทธรรมรับปีพุทธศักราชใหม่  จากนั้นคณะผู้บริหาร ผู้จัดละคร และดารานักแสดง ได้ประเคนชุดปัจจัยไทยธรรม และนำปัจจัยร่วมถวายพระ

ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้จัด ศิลปินดาราช่อง 3 ได้ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีวัดรัตนวนาราม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ้านไร่  จังหวัดตราด  ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นองค์อุปถัมภ์ จำนวน 795,650 บาท

Other Corporate News