ช่อง 3 ร่วมงานแถลงข่าว รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  โดย คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวโครงการ  “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ”  ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย กองทัพเรือ   โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าว 

สำหรับโครงการ  “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ”  จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดโลกทัศน์ กลุ่มผู้นำศาสนา  และเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  โดยนำกลุ่มผู้นำศาสนา(ดาอี)และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือในอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง หน่วยงานของกองทัพเรือ เพื่อเปิดโลกทัศน์ และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินโครงการ เพื่อที่จะนำความสันติและความสงบสุขกลับมาสู่ประชาชนในพื้นที่สืบไป

Other Corporate News