นักแสดงช่อง 3 ร่วมเดินวิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล

เมื่ออาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  นักแสดง-ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาทิ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ ,  เฟริสท์-ภาราดา ชัชวาลโชติกุล ,  เฟิร์ส-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ ,  อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์ ,  คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ฯลฯ  ร่วมเดินวิ่งการกุศล "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล"  ณ บริเวณถนนด้านหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร  

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาล 17 แห่ง นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคนไข้ยากจน นอกจากนี้ยังได้จัดหารายได้ด้วยการจำหน่ายเสื้อ เดิน-วิ่ง จำนวน 7,000 ตัว

Other Corporate News