ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
8.75
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.15 | -1.69%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34,844,400
ราคาเปิด
9.00
วันก่อนหน้า
8.90
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.80 / 38,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.75 / 7,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.65 - 9.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.66 - 11.70