ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
8.25
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
- | -%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,743,900
ราคาเปิด
8.30
วันก่อนหน้า
8.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.30 / 120,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.25 / 555,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.10 - 8.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.66 - 10.80