ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
3.30
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.06 | 1.85%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,046,900
ราคาเปิด
3.24
วันก่อนหน้า
3.24
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.30 / 500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.28 / 30,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.22 - 3.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.02 - 10.80