ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
6.00
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
- | -%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,205,000
ราคาเปิด
6.00
วันก่อนหน้า
6.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.00 / 76,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.95 / 142,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.95 - 6.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.66 - 10.80