ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
5.45
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
- | -%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,682,700
ราคาเปิด
5.50
วันก่อนหน้า
5.45
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.45 / 238,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.40 / 224,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.40 - 5.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.25 - 10.80