ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
6.05
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.10 | 1.68%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16,326,500
ราคาเปิด
5.95
วันก่อนหน้า
5.95
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.05 / 3,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.00 / 51,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.85 - 6.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.02 - 6.80