ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
4.20
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.04 | -0.94%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,938,000
ราคาเปิด
4.20
วันก่อนหน้า
4.24
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.20 / 758,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.18 / 1,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.98 - 4.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.98 - 10.80