ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
6.60
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.20 | -2.94%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,141,100
ราคาเปิด
6.80
วันก่อนหน้า
6.80
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.65 / 130,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.60 / 234,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.60 - 6.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.66 - 13.50