ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
6.95
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.30 | -4.14%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,949,100
ราคาเปิด
7.25
วันก่อนหน้า
7.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.00 / 46,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.95 / 91,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.95 - 7.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.66 - 10.80