ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
9.10
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.10 | -1.09%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,885,400
ราคาเปิด
9.25
วันก่อนหน้า
9.20
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.15 / 93,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.10 / 642,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.10 - 9.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.66 - 10.70