ราคาหลักทรัพย์

SET : BEC
4.50
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.04 | 0.90%
ปรับปรุงเมื่อ :
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,452,800
ราคาเปิด
4.48
วันก่อนหน้า
4.46
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.52 / 105,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.50 / 875,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.44 - 4.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.02 - 9.10