รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 230,232,800 11.51
2. น.ส.รัตนา มาลีนนท์ 179,672,420 8.98
3. น.ส.อัมพร มาลีนนท์ 129,113,500 6.46
4. น.ส.นิภา มาลีนนท์ 129,113,300 6.46
5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 116,158,900 5.81
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 62,388,467 3.12
7. นายจาตุรนต์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94
8. นายศรัณย์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94
9. DBS BANK LTD 40,000,000 2.00
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 37,942,763 1.90
11. นายณัฐพล จุฬางกูร 37,676,600 1.88
12. นายประชุม มาลีนนท์ 32,375,000 1.62
13. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 29,339,467 1.47
14. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 25,118,500 1.26
15. สำนักงานประกันสังคม 24,668,600 1.23
16. นายทศพล มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
17. น.ส.ปิ่นกมล มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
18. นายณพธีร์ มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
19. น.ส.ณวาสินี มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
20. น.ส.ณวรีย์ มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
21. น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ 17,634,380 0.88
22. นายจิรวัฒน์ มาลีนนท์ 17,000,000 0.85
23. น.ส.ปราลี มาลีนนท์ 17,000,000 0.85
24. น.ส.นบชุลี มาลีนนท์ 17,000,000 0.85
25. น.ส.เทรซีแอนน์ มาลีนนท์ 16,460,500 0.82
26. น.ส.แอน มาลีนนท์ 16,460,500 0.82
27. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 13,788,000 0.69
28. นายธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์ 12,900,000 0.65
29. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 12,414,860 0.62
30. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 11,315,200 0.57
31. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. 10,126,800 0.51
32 อื่นๆ 528,949,443 26.41