ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
Media Day โดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง สีลมคอมแพล็กซ์
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3/2561
Thailand Focus 2018 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2/2561
Analyst Visit-CIMB
Analyst Visit-CIMB
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1/2561
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โรงแรม S31
ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560